info@messer.com.vn

Ứng dụng

MÔI TRƯỜNG

Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra nước xử lý. Để làm sạch và cho phép tái sử dụng, nó được xử lý bằng carbon dioxide (CO2). CO2 lỏng phản ứng giống như một loại axit nhẹ nhưng không làm tăng hàm lượng muối trong nước. Các nhà máy xử lý nước thành phố thường sử dụng oxy để tăng cường quá trình làm sạch sinh học tự nhiên của nước.

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

viTiếng Việt