info@messer.com.vn

Văn hóa doanh nghiệp

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

Messer tại Việt Nam, là thành viên của Tập đoàn Messer tại Đức và là nhà cung cấp quốc tế về khí công nghiệp, khí đặc biệt, khí y tế, cắt, hàn và xử lý bề mặt.

Chúng tôi giới thiệu một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách, tập trung chủ yếu vào đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghề nghiệp. Tại Messer, nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất.

Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh: chúng tôi tôn trọng các quy tắc và thủ tục được thiết lập để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.

Cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên: Chúng tôi duy trì chính sách tạo cơ hội làm việc công bằng cho tất cả nhân viên và ứng viên.

TẦM NHÌN VÀ MỤC TIÊU

Chúng tôi coi mình là một đối tác kinh doanh thành thạo về đổi mới và quản lý nguồn nhân lựca.

Thiết kế và hỗ trợ các quy trình thay đổi ở cấp độ tổ chức và cá nhân.

Đơn giản hóa, tiêu chuẩn hóa, đẩy nhanh thao tác của nhân viên.

Hỗ trợ quản lý bằng các công cụ.

Tăng cường nhận thức, tiềm năng cá nhân và xã hội của quản lý.

VAI TRÒ

Chuyên gia – Nhân tố cải tiến – Đối tác kinh doanh và dịch vụ

NỘI BỘ

Định hướng tương lai 

Thuyết phục 

Thực tế 

Thông thạo 

Sáng tạo

Hiệu quả

CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO

Ngoài lương cơ bản, chúng tôi còn khuyến nghị người lao động nhiều chính sách khuyến khích khác nhau với mức thu nhập hấp dẫn theo thị trường và yếu tố thành công.

viTiếng Việt