info@messer.com.vn

Ứng dụng

Truyền thông

Khí đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất các thành phần bán dẫn được sử dụng trong các sản phẩm như máy tính và điện thoại di động.

Chúng được sử dụng tại các điểm khác nhau trong quy trình tùy thuộc vào các phương pháp cụ thể được áp dụng. Ví dụ, cần một lượng lớn khí trơ, nhưng nhiều loại khí phản ứng cũng vậy. Khí cũng có một vị trí vững chắc trong sản xuất sợi thủy tinh, pin mặt trời và màn hình phẳng, và trong công nghệ nano. Để đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của thành phẩm, người ta đặt ra yêu cầu rất cao về độ tinh khiết của khí và chất lượng của hệ thống cung cấp chúng.

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

viTiếng Việt