info@messer.com.vn

Tuyển dụng

Chúng tôi giới thiệu một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách, tập trung chủ yếu vào đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghề nghiệp. Tại Messer, nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất. Cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên: chúng tôi duy trì chính sách tạo cơ hội làm việc công bằng cho tất cả nhân viên và ứng viên.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Đã đến lúc gia nhập 

ĐẠI GIA ĐÌNH MESSER!

CHUYÊN GIA DCS

Hà Nội

Tối ưu hóa quá trình vận hành của ASU; theo dõi, bảo trì hệ thống DCS; tổng hợp và báo cáo dữ liệu; đào tạo đội ngũ vận hành ASU;…

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Hải Phòng, Hải Dương

Tiếp nhận, phân tích thông tin về sự cố thiết bị; lên kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện; quản lý vật tư; ….

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Hải Phòng, Hải Dương

Tiếp nhận, phân tích thông tin về sự cố thiết bị; lên kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện; quản lý vật tư; ….

NHÂN VIÊN NẠP LỎNG

Hải Phòng, Hải Dương

Vận chuyển và nhận khí lỏng tại các địa điểm của Công ty và các địa điểm của khách hàng, ghi chú các thông tin vận chuyển; báo cáo thông tin…

viTiếng Việt