info@messer.com.vn

Tuyển dụng

Tại Messer, chúng tôi mang lại một môi trường làm việc năng động và đầy thử thách; tập trung chủ yếu vào đào tạo nguồn nhân lực và phát triển nghề nghiệp. Tại Messer, nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất. Cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên: chúng tôi duy trì chính sách tạo cơ hội làm việc công bằng cho tất cả nhân viên và ứng viên.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Đã đến lúc gia nhập 

ĐẠI GIA ĐÌNH MESSER!

KHO VẬN

Chịu trách nhiệm về điều phối hàng hóa, xuất nhập vỏ chai, giao hàng; nạp lỏng tại các bể chứa của khách hàng,…

Kỹ sư bảo trì

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động của các nhà máy.

Sản xuất

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi hệ thống sản xuất, phân tích số liệu và điều chỉnh máy móc.

Tài chính kế toán

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về kế toán, thu chi, kho quỹ và tài chính của doanh nghiệp.

Kinh doanh

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng; tạo dựng mối quan hệ thúc đẩy kinh doanh

Dịch vụ khách hàng

Nhận phản hồi về các vấn đề của khách hàng; bảo dưỡng và kiểm tra khắc phục các sự cố…

HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; các vấn đề về hành chính và liên quan,…

MUA HÀNG

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về nhu cầu nguồn cung hàng hóa, tìm nhà cung cấp, đàm phán mua hàng,…

SHEQ

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về đảm bảo chất lượng – an toàn – môi trường và sức khỏe người lao động.

truyền thông

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về truyền thông, báo chí, chịu trách nhiệm về đảm bảo hình ảnh thương hiệu.

pháp chế và tuân thủ

Bộ phận chuyên trách tham mưu cho ban lãnh đạo và phối hợp với các phòng ban khác các vấn đề về pháp lý, thủ tục.

it

Bộ phận tham gia quản lý và xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin và an toàn thông tin..

Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin thú vị về khí và cuộc sống:

viTiếng Việt