info@messer.com.vn

채용

당사는 주로 인적 자원 교육과 직업 개발에 초점을 맞춘 도전적이고 역동적인 근무 환경을 소개해 드립니다. Messer에서 저희 직원등리 가장 중요한 자산이다고 생각합니다.

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Đã đến lúc gia nhập 

ĐẠI GIA ĐÌNH MESSER!

CHUYÊN GIA DCS

Hà Nội

Tối ưu hóa quá trình vận hành của ASU; theo dõi, bảo trì hệ thống DCS; tổng hợp và báo cáo dữ liệu; đào tạo đội ngũ vận hành ASU;…

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ ĐIỆN

Hải Phòng, Hải Dương

Tiếp nhận, phân tích thông tin về sự cố thiết bị; lên kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện; quản lý vật tư; ….

NHÂN VIÊN BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Hải Phòng, Hải Dương

Tiếp nhận, phân tích thông tin về sự cố thiết bị; lên kế hoạch sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện; quản lý vật tư; ….

NHÂN VIÊN NẠP LỎNG

Hải Phòng, Hải Dương

Vận chuyển và nhận khí lỏng tại các địa điểm của Công ty và các địa điểm của khách hàng, ghi chú các thông tin vận chuyển; báo cáo thông tin…

ko_KR한국어