info@messer.com.vn

招聘

我们引进一个充满活力和挑战的工作环境,主要集中在人力资源培训和职业发展。在梅塞尔,我们的员工是我们最重要的资产。

工作机会

欢迎来到 

梅塞尔家族

后勤

Chịu trách nhiệm về điều phối hàng hóa, xuất nhập vỏ chai, giao hàng; nạp lỏng tại các bể chứa của khách hàng,…

维护

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi, kiểm tra và khắc phục sự cố trong quá trình hoạt động của các nhà máy.

制造业

Bộ phận chuyên trách việc theo dõi hệ thống sản xuất, phân tích số liệu và điều chỉnh máy móc.

财会

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về kế toán, thu chi, kho quỹ và tài chính của doanh nghiệp.

销售发展

Chịu trách nhiệm phát triển thị trường, mở rộng mạng lưới khách hàng; tạo dựng mối quan hệ thúc đẩy kinh doanh

客户服务

Nhận phản hồi về các vấn đề của khách hàng; bảo dưỡng và kiểm tra khắc phục các sự cố…

人力资源

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về tuyển dụng, đào tạo nhân sự; các vấn đề về hành chính và liên quan,…

购买

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về nhu cầu nguồn cung hàng hóa, tìm nhà cung cấp, đàm phán mua hàng,…

SHEQ

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về đảm bảo chất lượng – an toàn – môi trường và sức khỏe người lao động.

市场营销部

Bộ phận chuyên trách các vấn đề về truyền thông, báo chí, chịu trách nhiệm về đảm bảo hình ảnh thương hiệu.

合法的

Bộ phận chuyên trách tham mưu cho ban lãnh đạo và phối hợp với các phòng ban khác các vấn đề về pháp lý, thủ tục.

it

Bộ phận tham gia quản lý và xử lý các vấn đề về công nghệ thông tin và an toàn thông tin..

关注我们,了解有关天然气和生命的更多有趣事实:

zh_CN简体中文