info@messer.com.vn

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng

Địa chỉ

Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

Điện thoại

Tel: +84 225 387 1551

        +84 225 387 1863

Fax: +84 225 387 1798

địa chỉ E-Mail

info@messer.com.vn

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Việt Nam

Địa chỉ

Số 21, đường số 3 VSIP, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương.

Điện thoại

Tel: +84 274 375 6700

Fax: +84 274 375 6600

ĐỊA CHỈ MAIL

info@messer.com.vn

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Bình Phước

Địa chỉ

Ấp 8, Xã Minh Hưng, Thị trấn Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.

Điện thoại

Tel: +84 271 397 2888

Fax: +84 271 397 2889

ĐỊA CHỈ E-MAIL

info@messer.com.vn

ko_KR한국어