info@messer.com.vn

Contact information

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Hải Phòng

Address

Thị trấn An Dương, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng.

Telephone

Tel: +84 225 387 1551

        +84 225 387 1863

Fax: +84 225 387 1798

địa chỉ E-Mail

info@messer.com.vn

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Việt Nam

Address

No. 21, Road. 3 VSIP, Thuan An Town, Binh Duong province.

Telephone

Tel: +84 274 375 6700

Fax: +84 274 375 6600

EMAIL

info@messer.com.vn

Công ty TNHH Khí công nghiệp Messer Bình Phước

Address

Ấp 8, Xã Minh Hưng, Thị trấn Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước.

Telephone

Tel: +84 271 397 2888

Fax: +84 271 397 2889

ĐỊA CHỈ E-MAIL

info@messer.com.vn

en_USEnglish