info@messer.com.vn

Applications

ENVIRONMENT

Nhiều hoạt động sản xuất công nghiệp tạo ra nước xử lý. Để làm sạch và cho phép tái sử dụng, nó được xử lý bằng carbon dioxide (CO2). CO2 lỏng phản ứng giống như một loại axit nhẹ nhưng không làm tăng hàm lượng muối trong nước. Các nhà máy xử lý nước thành phố thường sử dụng oxy để tăng cường quá trình làm sạch sinh học tự nhiên của nước.

Do you have questions regarding Messer products, services and technology applications?

We are always ready to support

en_USEnglish