info@messer.com.vn

Thành viên của Messer toàn cầu

Cùng với Messer Group và ASCO Carbon Dioxide, “Một phần của Messer toàn cầu cũng bao gồm các lĩnh vực kinh doanh của các công ty thành viên Messer Cutting Systems, BIT và Spectron Gas Control Systems – cũng như Messer Medical Home Care. Tất cả đều cung cấp chuyên biệt với sản phẩm dành riêng cho các ứng dụng khác nhau giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, kéo dài tuổi thọ của thiết bị và nâng cao chất lượng vật liệu sản xuất.

BIT

BIT là một đối tác phát triển sản xuất và dịch vụ cho công nghệ chẩn đoán y tế.

Messer Medical Homecare

Messer Medical Homecare phát triển các sản phẩm và dịch vụ nhằm cho phép người bệnh được chăm sóc tại gia đình.

Messer Cutting Systems

Messer Cutting Systems là nhà cung cấp toàn cầu về thiết bị cắt tự động, plasma và laser và là đối tác cho ngành công nghiệp chế biến matal.

Spectron Gas Control Systems

Spectron Gas Control Systems là một chuyên gia hàng đầu trong việc cung cấp hệ thống thiết bị, hệ thống ngành khí.

ASCO Kohlensäure

ASCO Kohlensäure là nhà cung cấp các giải pháp CO2 độc lập và hoàn thiện.

viTiếng Việt