info@messer.com.vn

AN TOÀN CHO KHÁCH HÀNG

Chúng tôi hiện là nhà cung cấp khí công nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, và chúng tôi nhận thức được rằng vấn đề An toàn – Chất lượng – Môi trường là mối quan tâm hàng đầu của chúng tôi.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khí công nghiệp, chúng tôi không chỉ đảm bảo an toàn trong sản xuất và giao hàng mà còn đảm bảo an toàn tại nơi sử dụng – nhà máy của khách hàng.

SỨC KHỎE CHO MỌI NGƯỜI

Truyền thông cởi mở về các thực hành an toàn, sức khỏe và môi trường cho tất cả nhân viên với mục đích làm cho họ nhận thức được các nghĩa vụ cá nhân của họ. 

Đảm bảo cung cấp một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và lành mạnh cho tất cả nhân viên của mình. Khuyến khích nhân viên thực hiện lối sống lành mạnh. Làm việc với nhân viên để tránh phân biệt đối xử.

MÔI TRƯỜNG

Để đảm bảo hiệu suất chất lượng bền vững, Messer cam kết tuân thủ các nguyên tắc cơ bản SHEQ sau:

 • Phối hợp với nhân viên trong việc xác định mối nguy tích cực, đánh giá rủi ro và kiểm soát rủi ro đối với hoạt động và sản phẩm của công ty.
 • Tuân thủ tất cả các luật hiện hành về An toàn, Sức khỏe, Môi trường và An toàn Sản phẩm.
 • Cải tiến liên tục về sức khỏe, an toàn và hiệu suất chất lượng và giảm vĩnh viễn tác động môi trường của các hoạt động của nó bằng cách thực hiện các chương trình cải tiến.
 • Thúc đẩy các thực tiễn tốt nhất về quản lý năng lượng, thực hành sử dụng năng lượng hiệu quả và tạo điều kiện thuận lợi cho truyền thông về quản lý các nguồn năng lượng.
 • Truyền thông cởi mở về thực hành an toàn, sức khỏe và môi trường cho tất cả nhân viên với mục đích làm cho họ nhận thức được các nghĩa vụ cá nhân của họ.
 • Đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, sạch sẽ và lành mạnh được cung cấp cho tất cả nhân viên của mình.
 • Sản xuất, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng công nghiệp, dược phẩm và an toàn thực phẩm cao nhất.
 • Tạo sự minh bạch về hiệu suất SHEQ.
 • Tham gia tích cực vào các tổ chức quốc tế, các thông lệ tốt và các sáng kiến chăm sóc có trách nhiệm.
 • Trở thành một nhân tố thúc đẩy môi trường an toàn cho cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.
 • Khuyến khích nhân viên thực hiện lối sống lành mạnh.
 • Làm việc với nhân viên để tránh phân biệt đối xử.
 • Ưu tiên hợp tác với các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh (bao gồm cả nhà thầu) hoạt động theo những nguyên tắc tương tự này.

CHẤT LƯỢNG

Chất lượng không chỉ có nghĩa là đáp ứng và tuân thủ các yêu cầu và mong đợi của khách hàng mà còn là đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Đảm bảo chất lượng hàng hóa và dịch vụ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Messer. 

Messer đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 cho các nhà máy chi nhánh của Messer tại Việt Nam từ năm 2016.

viTiếng Việt