info@messer.com.vn

Tập đoàn Messer

Công ty gia đình về khí công nghiệp lớn nhất trên thế giới

Messer là công ty Khí công nghiệp mô hình gia đình lớn nhất trên thế giới, hiện nay được quản lý bởi ngài Stefan Messer.

Hoạt động tại nhiều quốc gia

Messer hiện đang có 60 công ty hiện hữu tại trên 35 quốc gia trên thế giới như Đức, Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Việt Nam,...

Danh mục sản phẩm đa dạng

Messer hiện đang là công ty có danh mục sản phẩm đa dạng nhất trên thị trường với các sản phẩm như Ôxy, Nitơ, Argon, CO2, Hiđrô ...

Hoạt động tại hơn 35 quốc gia

Messer đang hoạt động tại hơn 35 quốc gia chủ yếu ở Châu Âu và Châu Á, với hơn 60 công ty hoạt động. Các hoạt động quốc tế được quản lý từ Frankfurt am Main, trong khi quản lý các chức năng kỹ thuật cốt lõi – hậu cần, kỹ thuật, sản xuất và công nghệ ứng dụng – được đảm nhận từ Krefeld.

Năng lực nghiên cứu hiện đại

Tập đoàn Messer có các trung tâm nghiên cứu và năng lực hiện đại, trong đó tập đoàn phát triển các công nghệ ứng dụng để sử dụng khí trong hầu hết các lĩnh vực công nghiệp, trong công nghệ thực phẩm, y học cũng như nghiên cứu và khoa học.

khí phòng thí nghiệm
khí cho hàn và cắt

Danh mục sản phẩm đa dạng

Từ Axetylen đến Xenon, Tập đoàn Messer có một trong những danh mục sản phẩm đa dạng nhất trên thị trường – công ty sản xuất các loại khí công nghiệp như ôxy, nitơ, argon, cácbon điôxít, hiđrô, heli, khí che chắn cho hàn, khí đặc biệt, khí y tế và nhiều hỗn hợp khí khác nhau.

Để biết thêm thông tin về Tập đoàn Messer

Lịch sử

NIỀM ĐAM MÊ VỀ KHÍ CHẢY TRONG TRUYỀN THỐNG GIA ĐÌNH

1898 - 1964

Sự khởi đầu và tăng trưởng nhanh chóng

 • 1898 – Adolf Messer thành lập Frankfurter Acetylen-Gas-Gesellschaft Messer & Cie. Ở Hoechst, với tư cách là nhà sản xuất máy phát axetylen và thiết bị chiếu sáng.
 • 1903 – Ernst Wiss phát triển ngọn đuốc cắt hydro – oxy đầu tiên tại Griesheim-Elektron. Tiếp theo là thiết bị và máy móc để hàn và cắt oxy-nhiên liệu.
 • 1908 – Nhà máy oxy đầu tiên mở cửa tại Chemische Fabrick Griesheim-Elektron.

1964 - 2003

Phát triển thành một doanh nghiệp toàn cầu

 • 1965 – Sự ra đời của Messer Griesheim GmbH dưới thời Hans Messer. Sáp nhập Adolf Messer GmbH với các bộ phận của Knapsack-Griesheim AG thuộc Hoechst.
 • 1966 – Mở rộng sang Tây Âu và Bắc Mỹ.
 • 1990 – Mở rộng sang Đông và Trung Âu.
 • 1995 – Du nhập vào Trung Quốc và mở rộng nhanh chóng.
 • 2001 – Các quỹ Goldman Sachs và Allianz Capital Partners chia sẻ cổ phiếu của Hoechst (Aventis).

2003 - 2015

Con đường phía trước, trở lại quyền sở hữu gia đình

 • 2004 -Thành lập Messer Group GmbH: Messer một lần nữa thuộc sở hữu hoàn toàn của gia đình Messer.
 • 2005 – Bộ phận hàn và cắt một lần nữa thuộc sở hữu hoàn toàn của gia đình Messer.
 • 2006 – Doanh thu lần đầu tiên vượt quá một tỷ euro: Tập đoàn Messer và Messer Eutectic Castolin. Mở rộng hoạt động ở Châu Âu và Châu Á.
 • 2008 – Thành lập Messer Industriegase GmbH tại Đức.
 • 2011 – Chuyển đến gia nhập trụ sở công ty ở Bad Soden.
 • 2014 – Kỷ niệm 10 năm thành lập Messer Group GmbH.

2015 - Hiện tại

Mở rộng tại ASEAN

 • 2016 – Mở rộng tại ASEAN: Các công ty hoạt động mới ở Singapore và Malaysia.
 • 2017 – Mở rộng tại ASEAN: Các công ty hoạt động mới ở Thái Lan.
 • 2018 – Kỷ niệm 120 năm thành lập Messer, mở rộng thị trường ở Mỹ với công ty mới Messer Industries.
 • 2022 – Kỷ niệm 25 năm thành lập Messer Hải Phòng.
 • 2023 – Kỷ niệm125 năm thành lập Messer Group và 25 năm thành lập Messer Việt Nam
viTiếng Việt