info@messer.com.vn

Ứng dụng

Luyện kim và chế tạo kim loại

Luyện kim là một lĩnh vực của khoa học và kỹ thuật vật liệu nghiên cứu hành vi vật lý và hóa học của các nguyên tố kim loại, các hợp chất liên kim loại và hỗn hợp của chúng, được gọi là hợp kim. Luyện kim bao gồm cả khoa học và công nghệ kim loại. Luyện kim khác biệt với nghề thủ công kim loại. Cơ khí phụ thuộc vào luyện kim theo cách tương tự như cách y học dựa vào khoa học y tế để tiến bộ kỹ thuật. 

Trong quá trình luyện kim, các nhà sản xuất sẽ sử dụng các loại khí đơn hoặc khí trộn để khử hoặc oxy hóa kim loại để đạt được kết quả như mong muốn. Do vậy, các loại khí sẽ giúp công việc luyện kim của bạn trở nên an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn

MESSER - CHUYÊN GIA TRONG LĨNH VỰC HÀN CẮT

TIẾT KIỆM 3 LẦN VỚI GIẢI PHÁP HÀN CỦA MESSER

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

viTiếng Việt