info@messer.com.vn

Messer tại Việt Nam

NĂM KINH NGHIỆM
0 +
ĐỊA ĐIỂM
0 0
NHÂN VIÊN
0 +
TỔNG VỐN ĐẦU TƯ
>$ 0 M
CÔNG TY THÀNH VIÊN
0

Vị trí người dẫn đầu

Với trên 25 năm kinh nghiệm

Chúng tôi là chuyên gia về khí công nghiệp tại Việt Nam.

Với 4 công ty, Messer có mặt ở tất cả khu kinh tế quan trọng của Việt Nam.

Sản xuất và phân phối các loại khí công nghiệp

Nitơ, oxy, argon, carbon dioxide, khí nén, khí đặc biệt, khí điện tử, khí hiếm…

viTiếng Việt