info@messer.com.vn

Messer Hải Phòng thực hiện đa dạng hóa bằng việc cân bằng giới trong cơ cấu tổ chức

Đa dạng hóa và cơ hội bình đẳng đã trở thành tuyên bố sứ mệnh của Messer. Các chính sách Nhân sự bền vững và hướng tới tương lai của Messer đảm bảo một sân chơi bình đẳng để đạt được thành công trong nghề nghiệp, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và thúc đẩy sự tương tác lẫn nhau. Là một công ty thành viên của Tập đoàn Messer, Messer Hải Phòng hiểu rõ vai trò và sứ mệnh của mình, từ đó, chúng tôi đã thực hiện đa dạng hóa bằng các nỗ lực cân bằng giới trong cơ cấu tổ chức.

Đa dạng hóa và cơ hội bình đẳng

Messer cam kết về sự đa dạng và cơ hội bình đẳng. Chính sách nhân sự bền vững và định hướng tương lai của chúng tôi đảm bảo một sân chơi bình đẳng để đạt được thành công trong nghề nghiệp, tôn trọng sự khác biệt về văn hóa và thúc đẩy sự tương tác với nhau. Đối với Messer, sự đa dạng là nền tảng cho sự đổi mới và thành công bền vững của công ty; sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau là những giá trị doanh nghiệp hình thành nên nền tảng văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi và có nguồn gốc sâu xa từ đó.
 
Mức lương của chúng tôi dựa trên chức năng, thị trường, hiệu suất, đào tạo, kinh nghiệm và thời gian làm việc cũng như, nếu có, thỏa thuận thương lượng tập thể hoặc thỏa thuận tiền lương tương đương và đền bù lạm phát. Đối xử bình đẳng giữa hai giới là điều đương nhiên. Tầm nhìn của chúng tôi về sự đa dạng và hòa nhập là tạo ra một môi trường nơi tất cả nhân viên chấp nhận, tôn trọng và coi trọng sự khác biệt của nhiều bản sắc, đồng thời thực sự hoan nghênh những ý tưởng và quan điểm đa dạng của các cá nhân. Khi làm như vậy, chúng tôi định hình một nền văn hóa công ty cởi mở và sáng tạo, mang đến cho mọi cá nhân cơ hội bình đẳng để phát triển.
 
Chúng tôi định nghĩa sự đa dạng là sự hiện diện của những khác biệt và đại diện cho nhiều bản sắc như: tuổi tác, chủng tộc, dân tộc, tình trạng gia đình hoặc hôn nhân, bản sắc hoặc biểu hiện giới tính, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia, khả năng thể chất và tinh thần, đảng phái chính trị, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, tình trạng kinh tế xã hội, tình trạng cựu chiến binh, kinh nghiệm sống, kiến thức, tính sáng tạo, đổi mới, thể hiện bản thân, khả năng độc đáo, tài năng và những khác biệt cá nhân khác.
 
Chúng tôi định nghĩa sự hòa nhập là sự đảm bảo rằng những suy nghĩ, ý tưởng và quan điểm của tất cả các cá nhân đều quan trọng. Khi có sự hòa nhập, con người, nhóm của chúng tôi và công ty của chúng tôi thực sự mời gọi tất cả mọi người, tạo ra sự gắn kết và thuộc về.

Theo dõi chúng tôi để biết thêm nhiều thông tin thú vị về khí và cuộc sống:

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

viTiếng Việt