info@messer.com.vn

sales development

NHÂN VIÊN PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

Văn phòng đại diện tại Hà Nội

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  1. Phát triển khách hàng mới/ New business development (60%) 
  • Xác định cơ hội tiềm năng và tiếp cận khách hàng để xác định nhu cầu/ Define the potential opportunities & approach customer for needs confirmation 
  • Xác định những vấn đề của khách hàng và tư vấn/ đề xuất các giải pháp phù hợp/ Identify customer’s issues and consult/ suggest the suitable solution 
  • Chuẩn bị phương án kỹ thuật và đề xuất đến khách hàng/ Prepare technical solution and proposal to customer 
  • Thương thảo với khách hàng để ký được hợp đồng và giám sát tiến độ của hợp đồng/ Negotiate with customers to get contract and supervise the contract progressing 

   

  1. Quản lý tập khách hàng có vốn đầu tư nước ngoài hiện tại/ Manage FDI exiting customers (25%)
  • Thường xuyên ghé thăm những khách hàng hiện tại/ Regular visit existing customer
  • Xây dựng mối quan hệ tốt với khách hàng/ Build good relationships with customers.
  • Tìm hiểu những nhu cầu thêm/mới và tìm giải pháp để đáp ứng những nhu cầu hoặc yêu cầu thêm của khách hàng hiện tại/ Discover additional/new demand and find solution to meet additional demand or enquiry of existing customers
  • Phối hợp với những bên liên quan để xử lý những vấn đề/ khiếu nại của khách hàng (chất lượng, vấn đề thương mại, giao hàng,…)/ Coordinate related stake holders to handle issues/ customer complaints (quality, commercial issues, deliveries….)
  • Quản lý, thương thảo và gia hạn hợp đồng khi hết hạn/ Manage, negotiate and renew contract at its expiration.
  • Khảo sát các khu công nghiệp, mạng lưới EOM và xây dựng mối quan hệ tốt với Ban quản lý các khu công nghiệp, EOM/ Survey industrial areas, EOM network and make good relationship with Management Boards of Industrial Zone, EOM.

   

  1. Quản lý khoản phải thu/ DSO management (10%)
  • Phối hợp với các phòng ban liên quan và chịu trách nhiệm thu phí để đạt mục tiêu/ Coordinate related departments and take responsibility for collection to achieve target

   

  1. Khảo sát thị trường và lập báo cáo/ Market intelligence and market report (5%)
  • Lập và cập nhật cơ sở dữ liệu của thị trường (khách hàng, đối thủ cạnh tranh, EOM,…)/ Establish and update market database in the dedication region (customers, competitors, EOM…)
  • Lập báo cáo ghé thăm hàng tuần đúng thời hạn/ Weekly visiting report on time
  • Cập nhật theo dõi thị trường đúng thời hạn/ Update Market watch on time

   

  1. Các công việc khác khi được phân công/ Other assigned tasks

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

  1. 1. Bachelor Degree in Technical; Economics and Business; 

   2. At least 2 years of working experience as a Sales in the Chemical and Engineer Field; 

   3. Chinese language: 4 skills – Reading, Writing, Speaking and Listening; 

   4. English communication is an advantage; 

   5. Working experience in the industrial gas is an advantage; 

   5. Solution-focused decision making 

   6. Team work, innovative thinking, learning agility; 

   6. Office Certification. 

MỨC LƯƠNG

VND 16.000.000 – 20.000.000

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

 • Thưởng 5-7 tháng lương 1 năm 

  – BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe 24/7 

  Trợ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/bữa 

  – Đào tạo Ngoại ngữ, đào tạo phát triển chuyên môn 

  – Du lịch hàng năm 

  Khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói VIP 

viTiếng Việt