info@messer.com.vn

Dịch vụ

Dịch vụ cấp khí qua đường ống – 

Dịch vụ hoàn hảo cho các dự án lớn

  • Đối với các khách hàng có nhu cầu khí lớn, Messer tại Việt Nam cung cấp khí thông qua đường ống từ nhà máy tách khí của Messer tới các khách hàng

Dịch vụ sản xuất tại chỗ – 

Dịch vụ tối ưu cho sản xuất

  • Sản xuất khí tại địa điểm của khách hàng
    Nguồn cầu lớn, ổn định, lâu dài
  • Thường là 1 khí Oxy, Nitơ hoặc Hydro
  • Công nghệ ASU, Generator, PSA/VPSA hoặc màng tùy thuộc vào số lượng, độ tinh khiết, nguồn cung cấp dự phòng

Dịch vụ cấp khí qua đường ống và sản xuất tại chỗ

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

Dịch vụ hoàn hảo đến từ chuyên gia khí công nghiệp hàng đầu thế giới tại Việt Nam

viTiếng Việt