info@messer.com.vn

Dịch vụ

microbulk

Microbulk – Giải pháp tối ưu cho nhu cầu trung bình giữa 

 

  • Dung tích chứa 3m3 và 5m3
  • Dễ dàng lắp đặt
  • Áp suất cao (đặc biệt thích hợp cho lĩnh vực laser) 

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

Dịch vụ hoàn hảo đến từ chuyên gia khí công nghiệp hàng đầu thế giới tại Việt Nam

viTiếng Việt