info@messer.com.vn

kỹ sư bảo trì

KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ

Messer Hải Dương, Messer Yên Bình, Messer Dung Quất

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Lập kế hoạch bảo trì tất cả các thiết bị cơ khí của nhà máy trong phạm vi công việc được giao. 

  Make plans to maintain all the mechanical equipment of the plant in the assigned job. 

  – Tạo hồ sơ quản lý tất cả các máy móc và thiết bị của nhà máy trong phạm vi công việc được giao 

  Make the files to manage all the machines and equipment of the plant in the assigned job 

  – Giám sát, kiểm tra các máy móc và các thiết bị theo quy trình định kì. 

  Supervise, checking machines and equipments follow up periodic procedures. 

  – Xử lý các sự cố liên quan đến máy móc và thiết bị trong hoạt động sản xuất của nhà máy. 

  Trouble shootings which are related to the machines and equipments in the production action of the Plant. 

  Hỗ trợ các phòng ban khác của nhà máy. 

  Support the other departments in the plant. 

  • – Các nhiệm vụ khác được phân công bởi quản lý trực tiếp. 

  Other tasks assigned by the direct manager. 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Cử nhân Đại học, chuyên ngành Cơ khí / Bachelor of Mechanical  

– Có 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương/ Experience in the same position (2 years) 

– Có kiến thức về bảo trì cơ khí/ Have knowledge about maintenance mechanical 

– Có thể sử dụng thành thạo Microsoft office, CAD/ Can use fluently Microsoft office, CAD 

– Có khả năng phân tích nguyên lý, cấu tạo của máy móc và thiết bị/ Be capable of analyzing the principle, structure of machines and equipment 

– Có khả năng vận hành, lắp ráp, bảo trì các thiết bị cơ khí, hệ thống cơ khí và giải quyết những vấn đề liên quan đến máy móc, thiết bị/ Be capable of operating, assembling, and maintaining mechanical equipment, mechanical systems and solving problems related to machinery and equipment 

– Có kỹ năng và kiến thức, thiết kế, cải tiến các thiết bị cơ khí/ Have skills and knowledge, design, improve mechanical equipments 

– Học vấn khác liên quan đến công việc là một lợi thế/ Other work-related education is an advantage 

– Có thể đọc tài liệu và bản vẽ Tiếng Anh là một lợi thế/ Can read the documents and drawings in English is an advantage

MỨC LƯƠNG

VND 9.000.000 – 12.000.000

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

 • – Thu nhập hẫn dẫn
  – Thưởng 3-4 tháng lương/năm
  – Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
  – Cơ hội thăng tiến
  – Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân và công việc
  – Môi trường làm việc chuyên nghiệp
  – Được tham gia các event, teambuilding do công ty tổ chức

viTiếng Việt