info@messer.com.vn

Dịch vụ

Cơ sở vật chất

  • 4 nhà máy chiết nạp tại Việt Nam
  • 1 kho hàng tại Hà Nội
  • Hơn 25.000 chai được nạp mỗi tháng

Vỏ chai

  • Chai khí nén và nhóm chai khí nén
  • Chiết nạp và phân phối Mini-Bulk (PLC)

Các sản phẩm

  • Khí đơn giản tinh khiết
  • Hỗn hợp cho các ứng dụng hàn và thực phẩm
  • Khí đặc biệt & khí điện tử

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

Dịch vụ hoàn hảo đến từ chuyên gia khí công nghiệp hàng đầu thế giới tại Việt Nam

viTiếng Việt