info@messer.com.vn

Dịch vụ

Dịch vụ cấp khí hóa lỏng của Messer

 • Đối với các khách hàng có nhu cầu khí trung bình lớn, Messer cung cấp giải pháp cấp khí hóa lỏng với các bồn chứa tại địa điểm của khách hàng
 • Khí hóa lỏng Messer cung cấp là khí đơn như Oxy, Nitơ, Argon

Năng lực cung cấp của Messer

 • Nhà máy tách khí Messer tại Hải Dương:
  • Sản lượng khí nitơ và khí oxy hóa lỏng: 600 tấn/ngày
  • Sản lượng khí argon hóa lỏng: 50 tấn/ngày
 • Nhà máy tách khí Messer tại Dung Quất:
  • Sản lượng khí nitơ và khí oxy hóa lỏng: 200 tấn/ngày
  • Sản lượng khí argon hóa lỏng: 135 tấn/ngày
 • Nhà máy tách khí Messer tại Yên Bình Thái Nguyên:
  • Sản lượng khí nitơ và khí oxy hóa lỏng: 520 tấn/ngày

Bạn có thắc mắc liên quan đến sản phẩm, dịch vụ và ứng dụng công nghệ của Messer?

Chúng tôi luôn sẵn sàng để hỗ trợ

Dịch vụ hoàn hảo đến từ chuyên gia khí công nghiệp hàng đầu thế giới tại Việt Nam

viTiếng Việt