info@messer.com.vn

Khí trộn cho cắt laser cao áp

Cắt laser cao áp đang trải qua một sự thay đổi lớn: việc sử dụng laser sợi quang công suất cao đang gia tăng vì chúng
giúp tiết kiệm chi phí hơn. Liên quan đến xu hướng này, sự thay đổi trong khí cắt đang trở nên rõ ràng, chẳng hạn như
với các loại khí sử dụng để cắt laser thép cacbon thường và thép hợp kim thấp: nhiều ứng dụng như vậy không còn sử dụng ôxy 3.5 mà thay vào đó là nitơ với hàm lượng ôxy thấp, hiện nay được thống nhất là 2%. Để cắt laser cho nhôm, hàm lượng ôxy trong nitơ khoảng 20% là một lựa chọn tốt. Cả hai loại khí trộn đều có thể được sản xuất ngay tại chỗ bằng máy trộn NitroPro mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng cung cấp Nitrocut X2 và Nitrocut X20 dưới dạng khí cắt trộn sẵn chứa trong nhóm chai – phương án lý tưởng để tích lũy kinh nghiệm ban đầu hoặc khi nhu cầu sử dụng khí thấp.

Mời Quý Khách hàng tham khảo brochure dưới đây của chúng tôi để biết thêm chi tiết về công nghệ mới của chúng tôi.

経験豊富な専門家チームとともに革新的な研究と継続的な開発を行うことで、当社はお客様の信頼できるパートナーとなることを期待しています。.

ガスと生命に関するさらに興味深い事実については、私たちに従ってください。

メッサーの製品、サービス、テクノロジーの応用について質問がありますか?

私たちはいつでもサポートする準備ができています

ja日本語