info@messer.com.vn

市场与应用

冶金学

过程描述

在许多情况下,经过精炼处理后,钢还没有达到预期的质量。熔合过程中缺少合金元素、干扰辅助元素或气体的痕迹,阻碍了所需性能的实现。钢水通过一种叫做“二次冶金”的后处理方法精制而成。碳、氢、氮含量进一步降低。通过合金化,设定所需的过热和炉渣杂质水平,进一步提高了冶炼性能。

RH法(RuhrstahlHeraeus)、DH法(Dortmund Hörde)、VD工艺(真空脱气)、VOD法(真空氧除臭)和AOD(氩氧脱碳)工艺是优质不锈钢生产的重要二次冶金方法。

优势

  • 提高钢材质量
  • 新钢材生产具有良好的特点
  • 更精确地调整钢的化学性能
  •  

气体应用

添加:

  • 地板净化氩气或氩氧

梅塞尔的解决方案

Ngoài các loại khí cần thiết cho quy trình của bạn, Messer còn cung cấp nhiều loại thiết bị để tối ưu hóa với các thương hiệu Oxipyr and Oxijet.

与我们的合作伙伴合作,提供了完整的地板清洁解决方案。为了选择最优系统,梅塞尔专家首先进行了综合过程分析。在基本计算和技术之后,提出了优化方案和其他程序。

zh_CN简体中文