Hiển thị bài viết tin tức

Chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh

Messer cung cấp một danh mục sản phẩm toàn diện và đảm bảo rằng nguồn cung cấp khí y tế đáp ứng các tiêu chuẩn cao về độ tin cậy và độ chính xác. Các tiêu chuẩn được đáp ứng thông qua kiểm duyệt nội bộ thường xuyên, một hệ thống cảnh báo dược được tiêu chuẩn hóa với các quy trình được xác nhận và các hệ thống máy tính được xác nhận. Thông qua năng lực và chuyên môn về khí y tế, Messer có thể cung cấp cho khách hàng chính xác những gì họ cần: khí y tế với đầy đủ các phụ kiện, với chất lượng sản phẩm cao nhất và dịch vụ toàn diện từ một nguồn duy nhất - bao gồm kiểm soát hoàn toàn toàn bộ giá trị chuỗi và độ tin cậy cung cấp cực kỳ cao - cho tất cả các chuyên ngành y tế nơi sử dụng khí y tế.

CHẤT LƯỢNG MESSER BAO GỒM MỌI HÌNH THỨC KHÍ LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG VÀ YÊU CẦU TRONG CÔNG NGHIỆP DƯỢC PHẨM

Trong y học, khí đóng vai trò thiết yếu. Chúng được sử dụng - và không thể thiếu - trong các tình huống khẩn cấp, như là một thành phần của các liệu pháp, hoặc cho mục đích chẩn đoán. Ví dụ, khí y tế Messer là sản phẩm thuốc được sử dụng trong điều trị như phẫu thuật tim, gây mê, thiếu oxy, v.v ... Dưới đây, bạn có thể tìm thêm thông tin về các sản phẩm khí công nghiệp trong y dược.