Xuất bản thông tin
Quay lại

Messer Hải Phòng nhận chứng chỉ ISO 45001

Messer Hải Phòng nhận chứng chỉ ISO 45001

Sáng 26/02/2020, công ty Messer Hải Phòng và các chi nhánh (Hải Dương, Thái Nguyên) đã chính thức lần đầu tiên nhận được Chứng nhận ISO 45001:2018 (Chứng nhận hệ thống quản lý An toàn- Sức khỏe nghề nghiệp) và bản tái chứng nhận ISO 9001:2015 cho 3 năm tiếp theo. Đây là minh chứng cho sự nỗ lực của các nhà máy sau hơn 1 năm chuẩn bị và đưa hệ thống ISO45001 vào áp dụng thành công. Từ 02/2017, Messer Hải Phòng và các chi nhánh (Messer Hải Dương, Messer Thái Nguyên) đã áp dụng và đạt được chứng nhận ISO 9001: 2015 (Chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng).

Năm 2020 Messer Hải Phòng sẽ áp dụng 2 hệ thổng ISO 9001:2015 và 45001:2018 trên cho nhà máy Messer Hải Phòng - Chi nhánh Dung Quất tại Quảng Ngãi.