Hiển thị bài viết tin tức

An toàn, Sức khỏe, Môi trường và Chất lượng

Messer - nhà sản xuất khí công nghiệp tư nhân lớn nhất thế giới, cam kết phát triển, thực hiện và nâng cao hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường, sức khỏe, an tòan để làm hài lòng khách hàng. Thông qua sự tinh tế trong kinh doanh, với suy nghĩ nhìn xa trông rộng và liên tục cải tiến các quy trình, Messer tạo ra giá trị gia tăng cho khách hàng của mình và qua đó đảm bảo thành công lâu dài của hai bên.

Messer nghiêm túc thực hiện trách nhiệm xã hội của mình đối với các nhân viên cũng như đối với xã hội. Sự an toàn của nhân viên, an toàn trong sản xuất, vận chuyển và sử dụng các sản phẩm của Messer đang và sẽ vẫn là ưu tiên cao nhất của Messer. 
Messer thiết lập các tiêu chuẩn làm việc để đảm bảo an toàn, chất lượng và sản xuất thân thiện với môi trường, cũng như cho sức khỏe và hạnh phúc của mỗi cá nhân.