Hiển thị bài viết tin tức

Làm việc tại Messer

Cơ hội nghề nghiệp

Messer tại Việt Nam, là thành viên của Tập đoàn Messer tại Đức và là nhà cung cấp khí công nghiệp toàn cầu với các sản phẩm khí đặc biệt, khí y tế, cắt, hàn và xử lý bề mặt.
Chúng tôi giới thiệu một môi trường làm việc năng động và đầy thách thức, tập trung chủ yếu vào đào tạo nguồn nhân lực, phát triển nghề nghiệp. Tại Messer, nhân viên của chúng tôi là tài sản quan trọng nhất.
Môi trường làm việc an toàn và lành mạnh: chúng tôi tôn trọng các quy tắc, quy trình được thiết lập để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.
Cơ hội bình đẳng cho tất cả nhân viên: Chúng tôi duy trì chính sách cơ hội làm việc công bằng cho tất cả nhân viên và ứng viên.

Tầm nhìn & Mục tiêu

Chúng tôi coi mình là một đối tác kinh doanh chuyên nghiệp để đổi mới và quản lý nguồn nhân lực.

Thiết kế và hỗ trợ các quy trình thay đổi ở cấp độ tổ chức và cá nhân.

Đơn giản hóa, chuẩn hóa, tăng tốc thao tác của nhân viên.

Hỗ trợ quản lý với các công cụ.

Tăng nhận thức, tiềm năng cá nhân và xã hội của quản lý.

Vai trò

Chuyên gia - Nhân tố cải tiến - Đối tác kinh doanh và dịch vụ

Phương châm

Nghề nghiệp, tương lai được định hướng rõ ràng - Thuyết phục - Thực tế - Thông thạo - Sáng tạo - Hiệu quả

Chính sách khuyến khích

Ngoài mức lương cơ bản, chúng tôi cũng đề xuất cho nhân viên nhiều chính sách khuyến khích hấp dẫn khác nhau dựa trên hiệu suất công việc và đặc tính thị trường.