Hiển thị bài viết tin tức

Khí phục vụ sản xuất thiết bị điện tử

Có một loạt các loại khí có thể được sử dụng trong các quá trình sản xuất linh kiện điện tử (quang điện, bán dẫn, LED, Chi cục Kiểm lâm (LCD, OLED) ...). Nhóm sản phẩm Gas điện tử này bao gồm các loại khí có độ tinh khiết cao (SiH4, NH3, N 2 O, CF4, SF6) và hỗn hợp khí.

Chúng có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng như tăng trưởng epitaxy, doping (khuếch tán, cấy ion), in ảnh litô, khắc và tước, dicing, làm sạch, hoặc trơ.

Messer có nhà máy sản xuất khí điện tử tại Trung Quốc và luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng của chúng tôi tại Việt Nam.