Hiển thị bài viết tin tức

Khí Oxy

Oxy có nồng độ trong không khí mà chúng ta hít thở khoảng 21% theo thể tích.

Sản xuất:

Oxy được tạo ra bởi quá trình tách không khí

Lưu trữ và Vận chuyển:

Ở dạng lỏng, oxy được lưu trữ trong các bể chứa và vận chuyển đến khách hàng bằng xe bồn và thùng chứa iso đông lạnh. Messer có đội xe tải riêng, xe tải và thùng chứa sẵn sàng để sử dụng để cung cấp cho nhu cầu của bạn

Sức khỏe và Sự an toàn:

Ở nhiệt độ phòng, Oxy là một loại khí không màu và không mùi. Oxy là một loại khí oxy hóa. Ở nhiệt độ -183 ° C, oxy hóa lỏng. Ở -218,9 ° C, nó trở nên rắn chắc. Ở áp suất khí quyển, oxy lỏng chiếm thể tích nhỏ hơn 854 lần so với dạng khí. Đây là lý do tại sao một lượng lớn oxy được vận chuyển và lưu trữ ở dạng đông lạnh lỏng. Do đặc điểm của nó, các hướng dẫn an toàn đặc biệt phải được tuân thủ khi xử lý oxy.

Ứng dụng quy trình công nghiệp:

Tính năng quan trọng nhất của oxy là khả năng phản ứng của nó. Có một số yếu tố mà oxy không phản ứng. Quá trình oxy hóa và đốt cháy xảy ra nhanh hơn nhiều trong môi trường giàu oxy hơn trong không khí. Vì vậy, oxy là không thể thiếu trong một số lượng lớn các ứng dụng công nghiệp. Ngoài ra, oxy không chỉ cần thiết cho quá trình trao đổi chất của nhiều sinh vật mà còn hòa tan trong nước. Kết quả là, nó được sử dụng cho nhiều ứng dụng trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường.