Hiển thị bài viết tin tức

Khí Nitơ

Nitơ có nồng độ trong không khí mà chúng ta hít thở khoảng 78% theo thể tích.

Sản xuất:

Nitơ được sản xuất theo quy trình tách khí

Lưu trữ và Vận chuyển:

Ở dạng lỏng, nitơ được lưu trữ trong các bể chứa và vận chuyển đến khách hàng bằng xe bồn và thùng chứa iso đông lạnh. Messer có đội xe tải riêng, xe tải và thùng chứa sẵn sàng để sử dụng để cung cấp cho nhu cầu của khách hàng.

Sức khỏe va Sự an toàn:

Ở nhiệt độ phòng, Nitơ là một loại khí không màu, không mùi và không vị. Nó không độc hại. Đối với các ứng dụng nhiệt độ thấp, nó trơ về mặt hóa học, tức là rất ít phản ứng. Nitơ không bắt lửa và có thể ngăn chặn quá trình đốt cháy. Ngoài ra, ở nồng độ cao, nó có thể có tác dụng gây ngạt bằng cách thay thế oxy cần thiết cho hơi thở. Ở áp suất khí quyển, hóa lỏng nitơ ở nhiệt độ -196 ° C. Do đặc điểm của nó, phải tuân thủ các hướng dẫn an toàn đặc biệt khi xử lý nitơ.

Ứng dụng quy trình công nghiệp:

Trong công nghiệp cũng như trong nghiên cứu, các ứng dụng nitơ rất nhiều. Hầu hết các ứng dụng này sử dụng nitơ ở dạng lỏng, làm chất làm lạnh hoặc ở dạng khí, làm khí trơ. Sau khi được sử dụng, nitơ không đổi được giải phóng vào khí quyển, trong đó nó là thành phần chính.