Hiển thị bài viết tin tức

Khí A xê ty len

A xê ty len là một loại khí nhiên liệu mạnh mẽ với phạm vi ứng dụng rất rộng. Trong công nghệ oxyacetylene, nó thực sự có thể làm mọi thứ. Cho dù hàn, cắt, tước ngọn lửa, luyện kim, làm thẳng hoặc vẽ nguệch ngoạc, acetylene luôn là lựa chọn đúng đắn.

Theo truyền thống, acetylene được sản xuất từ phản ứng của canxi cacbua với nước. Nhưng ngày nay, nó cũng thường được sản xuất chủ yếu là acetylene từ các quá trình hóa dầu.