Hiển thị bài viết tin tức

Hàng không

đổi mới công nghệ đến từ kinh nghiệm lâu đời

Messer có mặt từ giai đoạn thiết kế để đưa ra các giải pháp kỹ thuật hiệu quả, thường vượt mức khuyến nghị của thông số kỹ thuật.

Có mặt trong toàn bộ chuỗi giá trị của ngành, Messer cũng cung cấp nhiều nhà thầu phụ của ngành hàng không trong lĩnh vực khí (bồn và bình) và các giải pháp kỹ thuật liên quan.

Messer cung cấp máy cắt laser, thợ hàn, chuyên gia xử lý nhiệt, người sáng lập, người tha thứ ...

 

SỰ THAY ĐỔI HOÀN TOÀN KHÍ CÔNG NGHIỆP CHO CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG hàng không

Argon Helium Hydrogen Nitrogen Oxygen Carbon dioxide
Additive maufacturing Cooling, immerse Thermal spray Composite heating Thermal spray Transport cooling
Heat treatment Balloon aerostat Heat treatment Heat treatment Laser cutting Colling after thermal spray
Pressure testing Supraconductivity   Inerting   Cryogenics
Inerting Leak detection   Laser cutting   CO2 supercritical
Thermal spray Low temperature testing   Acoustic testing   Cryoblasting
Welding Inerting   Machining    
  Welding   Thermal spray    
  Thermal spray   Material testing    
      Cryogenics    
      Components test chambers    

 

ví dụ về ứng dụng

Trên một số công ty sản xuất mới, Messer đã cài đặt các công nghệ cụ thể để tối ưu hóa nguồn cung cấp nitơ (chất lượng cao và lưu lượng tức thời cao) của nồi hấp lớn, trong đó các bộ phận hỗn hợp được xử lý. Những giải pháp này được lót bằng các thiết bị phục hồi năng lượng tôn trọng môi trường.