Hiển thị bài viết tin tức

Chất lượng

Chất lượng không chỉ có nghĩa là đáp ứng và tuân theo yêu cầu & kỳ vọng của khách hàng, mà còn là một thông số không đổi trong thế giới của những thay đổi không ngừng. Đảm bảo chất lượng hàng hóa và chất lượng dịch vụ là một trong những mục tiêu quan trọng hàng đầu của Messer. Messer đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng- ISO 9001 cho các nhà máy chi nhánh của Messer tại miền Bắc và miền Nam từ năm 2016.