info@messer.com.vn

Thị trường và Ứng dụng

TỰ ĐỘNG HÓA

CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT Ô TÔ, MÁY MÓC

Messer đang hợp tác chặt chẽ với các nhà xây dựng ô tô và nhà cung cấp bậc bằng cách cung cấp cho họ khí với chất lượng tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cũng như các giải pháp tùy chỉnh.

Những khí này được sử dụng ở các bước khác nhau của lắp ráp xe. Các nhóm Messer hỗ trợ khách hàng của chúng tôi trong các dự án của họ với các ứng dụng sau đây, ví dụ:

• Hàn

• Xử lý nhiệt

• Sự cắt bằng tia la-ze

• Cryoblasting (hàn, khuôn lốp …)

• Lưu hóa tối ưu lốp xe sử dụng nitơ

• Túi khí (heli)

• Ánh sáng (khí hiếm)

• Kiểm tra và điều khiển động cơ (hỗn hợp hiệu chuẩn)

viTiếng Việt