info@messer.com.vn

KHO VẬN

TRƯỞNG NHÓM GIAO LỎNG

Messer Thái Nguyên

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Phụ trách, kiểm tra và nhắc nhở tuân thủ an toàn, quy trình giao hàng của nhân viên nạp lỏng trực tiếp tại các khách hàng và nhà máy Messer.

 

– Đào tạo nhân viên mới và đào tạo định kỳ cho nhân viên nạp lỏng

 

– Tiếp nhận, cấp phát và theo dõi trangn thiết bị cung cấp cho nhân viên nạp lỏng

 

– Đi khảo sát bồn khách hàng mới và điều kiện giao hàng theo tuyến khách hàng

 

– Giải quyết các vấn đề phát sinh kỹ thuật tại khách hàng tuyến

 

– Quản lý giám sát nhân viên rửa xe và theo dõi các trang thiết bị rửa xe tại nhà máy

 

– Đi giao hàng trong trường hợp cần thiết

 

– Họp định kỳ và thông báo/phổ biến quy định mới cho nhân viên

 

– Thu thập các thông tin phản hồi từ khách hàng, từ các bộ phận liên quan và đề xuất phương án cải thiện

 

– Tổng hợp và lập báo cáo Logistics định kỳ gửi cho cấp trên và các bộ phận liên quan.

 

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Trình độ đại học hoặc tương đương

– Kỹ năng quản lý và đưa ra giải pháp giải quyết các vấn đề phát sinh theo yêu cầu công việc

– Kỹ năng tổng hợp và phân tích

– Kỹ năng tin học văn phòng

– Ưu tiên ứng viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm quản lý giao nhận, logistics trong ngành khí công nghiệp

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

– Thưởng 3 – 4 tháng lương 1 năm 

 

– BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe 24/7 

 

– Trợ cấp ăn trưa 30.000 VNĐ/bữa 

 

– Đào tạo Ngoại ngữ, đào tạo phát triển chuyên môn 

 

– Du lịch hàng năm 

 

– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói VIP 

viTiếng Việt