info@messer.com.vn

Sản phẩm

Với một danh mục sản phẩm Khí công nghiệp phong phú, Messer kỳ vọng sẽ đáp ứng được đa dạng hơn nhu cầu về khí của khách hàng

Khí Các-bon-đi-ô-xít

Với một lượng rất nhỏ trong không khí (400ppmv-phần một triệu theo thể tích), các-bon đi-ô-xít là một phân tử hóa học bao gồm một nguyên tử các-bon và hai nguyên tử oxy có công thức là CO2. Trong điều kiện nhiệt độ và áp suất bình thường, nó không màu, không mùi, không cháy, không phản ứng và tan trong nước.

Các-bon đi-ô-xít có 4 trạng thái: rắn, lỏng, khí và trạng thái siêu tới hạn (supercritical) tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và áp suất, nó được bán trên thị trường ở ba dạng hình thái đầu

Đặc tính đặc biệt của các-bon đi-ô-xít bao gồm tính trơ và khả năng hòa tan trong nước tốt. Các-bon đi-ô-xít giữ cho đồ uống sự tươi mát, thường được sử dụng trong việc xử ý nước uống và có khả năng thay thế axit mạnh để trung hòa nước thải. Trong công nghệ đông lạnh, hình thái lỏng và rắn của CO2 sẽ trở thành đá khô có thể sử dụng như một chất làm lạnh lâu bền hoặc giải pháp làm sạch (nổ đá khô).

viTiếng Việt