info@messer.com.vn

Thị trường và Ứng dụng

MÔI TRƯỜNG

Với luật pháp ngày càng nghiêm ngặt điều chỉnh các quy trình công nghiệp và nhằm giảm tác động của chúng đối với môi trường, Messer hỗ trợ khách hàng của mình bằng cách cung cấp bí quyết và kỹ năng thông qua các giải pháp khí cải tiến phù hợp với các vấn đề môi trường mới.

Các khí này được sử dụng ở các cấp độ khác nhau và đặc biệt giúp cải thiện hiệu quả của các quá trình trong khi giảm tác động đến môi trường, bảo tồn nguyên liệu thô hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm trong khi đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Messer cung cấp các công nghệ ứng dụng trong các lĩnh vực sau:

• Xử lý nước uống

• Xử lý nước thải

• Phun xử lý đá khô

• Xử lý nước thải

Phần lớn Messer : chúng tôi không chỉ cung cấp gas mà còn cung cấp cho khách hàng các dịch vụ liên quan, từ tư vấn đến thiết kế thiết bị, chưa kể đến việc cài đặt và hỗ trợ. Một nhóm các chuyên gia dành riêng cho các quy trình liên quan đến môi trường lắng nghe họ và đồng hành cùng họ trong suốt dự án của họ.

viTiếng Việt