info@messer.com.vn

제품

다양한 산업용 가스 제품 포트폴리오를 통해 Messer는 고객의 다양한 가스 요구 사항을 충족하기를 희망합니다.

산소

Oxy có trong không khí quanh ta chiếm tỷ lệ 21%. Oxy (O2) chiếm 20,8% thể tích của bầu khí quyển Trái đất ở mực nước biển. Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn (15°C, 1,013 bar), hai nguyên tử oxy kết hợp với nhau tạo thành phân tử oxy không màu, không mùi, không vị có công thức O2, rất cần thiết cho sự sống. Oxy là nguyên tố phi kim hoạt động rất mạnh. Nó có thể tạo thành hợp chất oxide với hầu hết các nguyên tố hóa học khác.  Khí oxy hóa lỏng ở nhiệt độ -183°C, có màu xanh nhạt. 

생산

Tại Messer, Oxy được sản xuất theo quy trình chưng cất phân đoạn không khí lỏng khép kín để cho ra sản phẩm Oxy dạng lỏng  và dạng khí. 

보관 및 운송

Tại nhiệt độ -183°C, oxy ở thể khí sẽ hóa lỏng. Oxy lỏng có màu hơi xanh. Ở điều kiện nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn (15°C, 1,013 bar), oxy lỏng chiếm thể tích nhỏ hơn 842 lần so với oxy thể khí. Đó là lý do tại sao oxy số lượng lớn thường được vận chuyển và lưu trữ ở thể lỏng lạnh. Ở thể lỏng, oxy được lưu trữ trong các bồn và vận chuyển đến khách hàng bằng xe tải và container lạnh đạt chuẩn ISO. 

 

Trong các chai khí oxy, oxy ở thể khí được nén ở 150 bar hay 200 bar.

 

Messer sở hữu đội xe tải, container đạt chuẩn ISO và các bồn chứa luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

건강 및 안전 원칙

  • 실온에서 산소는 무색 무취는 산소화 물질이다. 영하 183도에서 산소는 액화됩니다. 영하 218.9°C에서 산소가 고체화된다. 대기압에서 액체 산소의 부피는 기체 산소보다 854배 적은 양을 차지한다. 그렇기 때문에 다량의 산소는 보통 운반되어 차가운 액체로 보관된다. 이러한 산소 특성 때문에 산소 취급 시 안전 지침을 준수해야 한다.
  • Ở nhiệt độ phòng, Oxy ở thể khí là khí không màu, không mùi, là chất có tính oxy hóa. Nó có thể phản ứng dữ dội với các vật liệu hữu cơ, ví dụ: dầu mỡ,ngay cả ở nhiệt độ phòng. 
  •  Oxy lỏng ở nhiệt độ -183°C, có thể gây bỏng lạnh.
  • Áp suất của chai khí  tăng cao khi gần nguồn nhiệt có thể hoạt động giống như tên lửa ngoài tầm kiểm soát hay nổ, gây ra thiệt hại hoặc thương tích nghiêm trọng.
  • Do tính chất đề cập ở trên của oxy, nhà sản xuất và người tiêu dùng nên cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn khi xử lý oxy.

산업에 응용

  • Ứng dụng quan trọng nhất của Oxy chính là sự phản ứng. Do sự oxy hóa và sự cháy xảy ra nhanh chóng hơn ở trong môi trường giàu oxy hơn là môi trường khí tự nhiên. Vì thế oxy là một khí không thể thiếu trong rất nhiều lĩnh vực công nghiệp. Thí dụ, khí oxy rất cần thiết để sản xuất thép và sắt trong lò cao, cũng như trong sản xuất thủy tinh hay xi măng.
  • Thêm vào đó, oxy không chỉ cần thiết cho duy trì sự sống của động vật hay sinh vật mà còn có thể hòa tan trong nước. Do đó, nó được sử dụng để tạo oxy trong  các bể nuôi cá hay trong ứng dụng nhiều trong lĩnh vực xử lý nước và môi trường. 
  • Trong công nghệ điều biến khí (MAP) để đóng gói thực phẩm, nó giúp duy trì màu sắc của các sản phẩm thịt đỏ tươi. Trong công nghệ này, Oxy ngăn chặn các điều kiện yếm khí của cá tươi và các sản phẩm thủy sản giúp thời gian bảo quản thực phẩm được lâu hơn và đạt các tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm. 
  • Ngoài ra Oxy còn được ứng dụng rộng rãi trong y tễ hỗ trợ hô hấp cho bệnh nhân trong các trường hợp cần thiết.

 

ko_KR한국어