info@messer.com.vn

제품

다양한 산업용 가스 제품 포트폴리오를 통해 Messer는 고객의 다양한 가스 요구 사항을 충족하기를 희망합니다.

헬륨

  • Khí Heli (Helium), công thức hóa học He
  • Khí Heli là loại khí không màu,  không mùi và không độc.
  • Nó ít tan trong nước hơn bất kỳ khí khác. Đó là yếu tố ít phản ứng hơn và không cơ bản tạo thành các hợp chất hóa học.
  • Mật độ và độ nhớt của heli hơi thấp. Độ dẫn nhiệt và hàm lượng caloric đặc biệt cao.
  • Khí Heli có thể được hoá lỏng, nhưng nhiệt độ ngưng tụ của nó là thấp nhất trong số tất cả các chất đã biết.

생산

Phần lớn, Heli được sản xuất từ các mỏ tự nhiên (mỏ Hoa Kỳ, Algeria, Nga, Ba Lan và Qatar)

보관 및 운송

추출- 필링공장에서는 탱크에서 초저온(무시) 액체를 담는 TC 탱크로 헬륨액체를 주입한다. 헬륨량은 컨테이너의 무게를 재서 결정한다. 가스는 지정한 경우 저온 흡착기로 수집 및 세척하는 과정에서 불가피하다. 

건강 및 안전

Chất này có thể hấp thụ vào cơ thể bằng cách hít phải.

Hít phải: Cao giọng, chóng mặt, mờ, đau đầu,  nghẹt thở. Nguy cơ hao hụt khí này có thể gây nghẹt thở bằng cách làm giảm hàm lượng oxy trong không khí. Kiểm tra lượng oxy trước khi vào khu vực.

Da: tiếp xúc với helium lỏng: tê cóng/bỏng lạnh.

Mắt: khi tiếp xúc với helium lỏng: tê cóng/bỏng lạnh.

Do đó cần phải có biện pháp phòng ngừa đặc biệt trong quá trình sản xuất và vận chuyển. để tránh các tác hại nguy hiểm, nhà sản xuất và người tiêu dùng nên nghiêm túc chấp hành các hướng dẫn an toàn để lưu trữ và sử dụng Acetylen.

산업에 응용

Helium có nhiều tính chất độc đáo: điểm sôi thấp, mật độ thấp, độ tan thấp, tính dẫn nhiệt cao và tính trơ.  Do đó nó được sử dụng cho bất kỳ ứng dụng nào có thể phù hợp các tính chất này.

Khí Heli – Helium là khí đầu tiên được sử dụng để bơm khí cầu và khí cụ.

Ứng dụng này được áp dụng trong nghiên cứu độ cao và khí cầu khí tượng. Việc sử dụng chính helium là một loại khí bảo vệ trơ trong hàn tự động.

Tiềm năng lớn nhất của nó được tìm thấy trong các ứng dụng ở nhiệt độ rất thấp. Nó được sử dụng làm chất lỏng làm mát cho nam châm MRI, NMR hoặc EPR ở trạng thái lỏng ở -452,2 ° F (-269 ° C, 4,15 K).

Ứng dụng chính của nhiệt độ cực thấp là trong sự phát triển của tính trạng siêu dẫn, trong đó điện trở gần bằng không. Các ứng dụng khác là sử dụng nó như khí nén trong nhiên liệu lỏng cho các loại tên lửa, hỗn hợp heli – oxy cho thợ lặn.

Khí Heli – Helium làm chất lỏng hoạt động trong các lò phản ứng hạt nhân làm nguội bởi khí và như chất dẫn khí trong phân tích hóa học bằng sắc ký khí.

Khí Heli được sử dụng trong sản xuất ổ cứng máy tính

ko_KR한국어