info@messer.com.vn

TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Kế toán tổng hợp

Thị trấn An Dương, Hải Phòng

Mô tả công việc

Hỗ trợ hướng dẫn các bộ phận thực hiện đúng quy trình ERP, giải đáp thắc mắc khi có vấn đề xảy ra, tổng hợp thông tin đến cấp quản lý có phương án xử lý kịp thời
 
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợ
 
Thực hiện công tác hạch toán kế toán theo phân công: Quản lý kho, báo cáo nhập xuất tồn, kế toán doanh thu và công nợ, xuất hóa đơn, quản lý quỹ tiều chi, theo đúng quy định hiện hành và yêu cầu quản lý của công ty..
 
Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, đầy đủ của chứng từ thanh toán
 
Phân tích nợ, tuổi nợ và lập báo cáo theo dõi thu hồi công nợ
 
Thực hiện các báo cáo kế toán, cáo cáo thuế, báo cáo quản trị, báo cáo kiểm toán của đơn vị theo quy định hiện hành của pháp luật và theo yêu cầu quản lý của công ty
 
Làm việc với cơ quan thuế, kiểm toán, các cơ quan tài chính và đối tác có liên quan.
 
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu.

 

Yêu cầu

Đại Học chuyên ngành Kế Toán
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm chuyên môn
Có chứng chỉ kế toán trưởng
Chứng chỉ tiếng Anh
Kỹ năng tin học văn phòng (word, excel, powerpoint, outlook)
Có kinh nghiệm làm việc tại vị trí tương đương ở các công ty cùng lĩnh vực

Quyền lợi

– Thưởng 3 – 4 tháng lương 1 năm

– BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm sức khỏe 24/7
– Du lịch hàng năm
– Khám sức khỏe định kỳ hàng năm gói VIP
ko_KR한국어