info@messer.com.vn

Thị trường và Ứng dụng

HÓA CHẤT - DƯỢC PHẨM

Messer đang hợp tác chặt chẽ với các ngành công nghiệp hóa chất và nhựa bằng cách cung cấp cho các công ty trong ngành này khí chất lượng tốt, đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt, cũng như các giải pháp linh hoạt.

Các khí này được sử dụng ở các cấp độ khác nhau và đặc biệt cho phép tăng sản lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm thành phẩm hoặc cải thiện chất lượng sản phẩm trong khi vẫn đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường.

Messer hỗ trợ khách hàng trong các dự án của họ với các ứng dụng sau đây, ví dụ:

DẦU THÔ - SẢN XUẤT - TÁCH KHÔNG KHÍ TINH CHẾ

Một vài ví dụ về ứng dụng khí của chúng tôi trong phân khúc thị trường này:

• Đốt cháy bằng oxy (pha tạp hoặc đầu đốt cụ thể), ví dụ quy trình Claus

• trơ

• Điều chỉnh nhiệt

• Xử lý bằng dung môi (bảo quản lạnh, giải hấp …)

• Phản ứng hydro hóa, cacbon hóa, tái sinh xúc tác

• Phục hồi phân số, làm mát chất xúc tác

• Xử lý nước: oxy hóa, trung hòa, ozon hóa

• Sản xuất axit nitric

Y TẾ - DƯỢC PHẨM

Một vài ví dụ về ứng dụng khí của chúng tôi trong phân khúc thị trường này:

• Chiết xuất CO2 siêu tới hạn

• Điều chỉnh nhiệt

• Suy thoái, quá mức oxy hóa sinh học

• Quá trình trơ, lò phản ứng, …

• Bảo quản lạnh

• hydro hóa, khử

• Cacbonat, trung hòa

• Bảo quản khô lạnh

• Pelletization của sản phẩm lỏng

• Nguyên tử hóa chất béo

• Làm mát vận chuyển

• Lưu trữ máu, nội tạng, tế bào

• Xử lý nước: oxy hóa, trung hòa, ozon hóa

KEO -CHẤT KẾT DÍNH - MỰC - SƠN

Một vài ví dụ về ứng dụng khí của chúng tôi trong phân khúc thị trường này:

• Xử lý và thu hồi dung môi, máy sấy

• Quá trình trơ

• Xử lý nước: oxy hóa, trung hòa, ozon hóa

viTiếng Việt