info@messer.com.vn

Bảo trì

Nhân viên bảo trì cơ khí

Hải Dương - Hải Phòng

Mô tả công việc

Mô tả nội dung công việc.

Yêu cầu

Mô tả yêu cầu chuyên môn cho công việc.

Quyền lợi

Mô tả về quyền lợi, lương, thưởng, chế độ.

en_USEnglish