info@messer.com.vn

Products

With a wide variety of industrial gases products, Messer will meet most of the gas needs of customers

Nitrogen

Nitrogen is a substance present in the air that we breathe every day and accounts for up to 78%.

Manufacturing

Nitrogen was produced from the air separation process at Messer

Storage and Delivery

In liquid form, nitrogen is stored in tanks and delivered to customers by trucks and ISO-tank. Messer has a fleet of ISO-tank trucks, containers, and storage tanks that are always ready to meet all your needs.

Health and Safety

Ở nhiệt độ phòng, Nitơ là khí không màu, không mùi, không vị, không chứa độc tố. Trong ứng dụng nhiệt độ thấp, đây là khí trơ tức là rất ít phản ứng.  Nitơ là chất không bắt lửa và có thể ngăn chặn sự cháy. Thêm vào đó, ở thể giàu nitơ, nó có thể gây ngạt bởi việc đuổi oxy cần thiết cho quá trình hô hấp. Ở áp suất khí quyển, nitơ hóa lỏng ở nhiệt độ -196°C. Do tính chất này của nitơ nên cần tuân thủ các hướng dẫn an toàn khi xử lý nitơ.

Applying in Industrial

According to research, in industry, nitrogen applications are diverse. Most of them are using liquid nitrogen, for example a refrigerant, or in the form of a gas as inert gas. After use, excess nitrogen is returned to the air where it serves as the main ingredient. 

en_USEnglish