info@messer.com.vn

Products

With a wide variety of industrial gases products, Messer will meet most of the gas needs of customers

A-XÊ-TY-LEN

A-xê-ty-len là một loại khí nhiên liệu mạnh với rất nhiều ứng dụng. Trong công nghệ oxyacetylene, nó thực sự có thể làm được mọi thứ. Cho dù hàn, cắt, tước ngọn lửa, kim loại hóa, nắn thẳng hay ghi chép, axetylen luôn là sự lựa chọn phù hợp.

Thông thường, a-xê-ty-len được sản xuất từ phản ứng của canxi cacbua với nước.

Nhưng ngày nay, nó cũng thường được sản xuất chủ yếu là axetylen từ các quá trình hóa dầu.

en_USEnglish