info@messer.com.vn

Thị trường và Ứng dụng

GỐM sứ - THỦY TINH

Bất kỳ loại vật liệu nào trong số nhiều loại vật liệu có các đặc tính cơ học và quang học thay đổi cao, đông đặc từ trạng thái nóng chảy mà không kết tinh, thường được tạo ra bằng cách nung chảy silicat với oxit boric, oxit nhôm hoặc photpho pentoxit, thường cứng, giòn và trong suốt hoặc mờ , và được coi là chất lỏng siêu lạnh hơn là chất rắn thực sự.

en_USEnglish