info@messer.com.vn

Dịch vụ

Thiết bị hỗ trợ ngành khí

THIẾT BỊ HỖ TRỢ NGÀNH KHÍ

Khí thường được lưu trữ nén, hóa lỏng hoặc hòa tan trong các xi lanh phù hợp. Để rút khí từ các thùng chứa, họ sử dụng các thành phần thích hợp đóng một vai trò quan trọng để đảm bảo an toàn và bảo vệ chất lượng của khí.

Về cơ bản có hai loại nguồn cung cấp để lựa chọn từ các xi lanh riêng lẻ tại điểm sử dụng với bộ điều chỉnh áp suất xi lanh hoặc hệ thống cung cấp khí trung tâm.

Trong trường hợp chỉ có một dụng cụ phải được cung cấp khí và xi lanh có thể được đặt ngay bên cạnh điểm sử dụng bộ điều chỉnh áp suất xi lanh có thể được sử dụng. Bộ điều chỉnh áp suất xi lanh được kết nối trực tiếp với một xi lanh khí và giảm áp suất đến mức cần thiết.

Với hệ thống cung cấp khí trung tâm, bao gồm bảng điều khiển áp suất, đường ống và các điểm khai thác tại các điểm sử dụng khác nhau, các bình gas được lưu trữ an toàn bên ngoài nơi làm việc.

Messer cung cấp đầy đủ các thành phần cho bất kỳ ứng dụng nào. Chúng tôi sẽ vui mừng hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm hình thức cung cấp tối ưu phù hợp với nhu cầu của bạn.

Các thiết bị phụ trợ của Messer phân phối thiết bị được sản xuất bởi Spectron Gas Control Systems, công ty thành viên của Messer toàn cầu.

viTiếng Việt