Trang chủ Sản phẩm và Giải pháp Các loại khí Các trung tâm kỹ thuật chức năng

Các trung tâm kỹ thuật chức năng

Tạo điều kiện đổi mới -> lựa chọn công nghệ

Chúng tôi đã thành lập trung tâm kỹ thuật chức năng ở Đức, Úc, Pháp và Thụy Sĩ để tập trung nỗ lực của chúng tôi về đổi mới cho ngành công nghiệp của bạn:

  • Đức, Krefeld: Specialists for cold grinding and recycling applications
  • Đức, Krefeld and Switzerland, Dällikon: Innovations for the Welding & Cutting segment
  • Úc, Gumpoldskirchen: Research and development for industry, metallurgy, heat treatment and burner technology
  • Pháp, Mitry-Mory: Pioneering process technologies for use in food, pharmaceuticals and biotechnology