Trang chủ Sản phẩm và Giải pháp Các loại khí Các loại khí cho công nghiệp thực phẩm

Các loại khí cho công nghiệp thực phẩm

Đảm bảo độ tươi ngon và chất lượng

Đảm bảo được chất lượng lâu dài, ngoại quan lôi cuốn, độ tươi sinh động – các khí đã thực hiện một loạt các nhiệm vụ trong ngành công nghiệp thực phẩm. Mục đích chính của các ứng dụng này là để bảo chất lượng hiện có của sản phẩm. Điều này có nghĩa là khí thường được sử dụng ở giai đoạn sản xuất. Các ứng dụng điển hình bao gồm đông lạnh và đóng gói, làm mát trong quá trình trộn và cacbonat hóa các loại đồ uống.

Messer liên tục phát triển các ứng dụng mới cho ngành công nghiệp thực phẩm. Ví dụ như Variomix ® được sử dụng để kiểm soát nhanh chóng và chính xác nhiệt độ sản phẩm trong quá trình pha trộn; hay là VarioSol ® được sử dụng để sản xuất các sản phẩm bột, hoặc "Hệ thống Siber" là một hệ thống làm lạnh vận chuyển linh hoạt và sáng tạo được sử dụng để đảm bảo không gián đoạn dây chuyền lạnh cho các sản phẩm tươi và đông lạnh.

Gourmet là tên thương hiệu theo đó Messer cung cấp các loại khí tinh khiết và hỗn hợp khí cho ngành công nghiệp thực phẩm. Các chất khí này đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng cao nhất và đáp ứng tất cả các quy định của pháp luật châu Âu về thực phẩm cũng như các yêu cầu HACCP.

Để biết thêm thông tin về các sản phẩm được lựa chọn, xin vui lòng kiểm tra bảng dữ liệu sản phẩm của chúng tôi:

Gourmet C Cacbon điôxit
Gourmet N Nitơ

Gourmet O Ôxy 
Gourmet A Argon 

 

 

Gourmet N80 
80% Nitơ 
20% Cacbon điôxit 

Gourmet N70 
70% Nitơ 
30% Cacbon điôxit 

Gourmet O70 
70% Ôxy 
30% Cacbon điôxit 

Gourmet N50 
50% Nitơ 
50% Cacbon điôxit