Trang chủ Sản phẩm và Giải pháp Các loại khí Các loại khí kỹ thuật

Các loại khí kỹ thuật

Tạo điều kiện thuận lợi tối ưu hóa

Khí công nghiệp đã trở thành không thể thiếu trong nhiều sản phẩm công nghiệp và quy trình sản xuất. Đặc tính cụ thể của chúng được sử dụng để đảm bảo hiệu quả cao hơn, an toàn và tiết kiệm chi phí cao hơn trong nhiều quy trình. Khí công nghiệp cũng đóng một vai trò rất quan trọng về chất lượng sản phẩm.

Các loại khí công nghiệp được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm axetylen, argon, cacbon điôxit, cacbon mônôxit, ôxy, nitơ và hyđro. Messer cũng cung cấp rất nhiều các khí và hỗn hợp này cho các ứng dụng đặc biệt.