Trang chủ Lĩnh vực và Ứng dụng Luyện kim và xử lý nhiệt Xử lý nhiệt

Xử lý nhiệt

Nhiều kim loại chỉ có thể trở nên hữu dụng thông qua xử lý nhiệt. Các đặc trưng của sản phẩm thu được bằng phương pháp này bao gồm các bề mặt cứng, dễ uốn, mềm và có màu sắc khác nhau. Do kim loại nóng đỏ dễ dàng tham gia phản ứng với không khí nên việc sử dụng các chất khí bảo vệ trong môi trường lò nung là tuyệt đối cần thiết. Trong nhiều trường hợp, nitơ được sử dụng để tạo môi trường khí trơ.


    TIN MỚI. FROM THE WORLD OF GASES        
    TOP 5.    TOP 5 FAVORITE SITES.